Ván ép Copha phủ phim

Ván ép phủ phim của Tập đoàn Gỗ Hương Sơn

Ván ép phủ phim của Tập đoàn Gỗ Hương Sơn

Ván ép Copha phủ phim
Sản phẩm ván ép phủ phim của Tập đoàn Gỗ Hương Sơn được sản xuất theo quy trình hiện đại, nguyện liệu sản xuất được lựa chọn kỹ lưỡng, từ đó tạo ra tấm ép đạt chất lượng tốt nhất.

Sản phẩm khác

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm ván ép phủ phim của Tập đoàn Gỗ Hương Sơn được sản xuất theo quy trình hiện đại, nguyện liệu sản xuất được lựa chọn kỹ lưỡng, từ đó tạo ra tấm ép đạt chất lượng tốt nhất.

Đặc biệt trong thành phần keo, ngoài việc sử dụng keo melamine đủ 15% chúng tôi còn pha thêm 20% kep Phenol để tăng đặc tính chống, chịu nước của sản phẩm, có thể luộc trong nước sôi từ 10 - 12 tiếng không bong, không tách và tái sử dụng từ 8-12 lần đảm bảo làm vừa lòng mọi khách hàng khó tính nhất.

Sử dụng ván phủ phim Hương Sơn là một biện pháp tiết kiệm nhất đối với các nhà thầu.